פרדס, חדרים והיכלות: היכן מסתתר גן עדן בספרות היהודית משלהי העת העתיקה?

ד"ר אבישי בר-אשר

ל' תשרי

25/10/2022

הרצאת פתיחה

10:30

מסעות בגן עדן: גן עדן בספרות ובהגות היהודית

במפגש הפתיחה בסדרה "מסעות בגן עדן", נשוחח בקצרה על הגדרות יסודית שונות של "גן עדן" – ועל המתח המתעורר ביניהן, כבר נוכח השוואת מאפייניו של הגן בעדן הנזכר בסיפור הבריאה בספר בראשית לייצוגים יותר מאוחרים של הגן בספרות ובתרבות. לשם הצגתו ופיתוחו של דיון מקדים זה נידרש במהלך המפגש לכמה התייחסויות לגן עדן ברחבי הספרות הרבנית הקלאסית ("ספרות חז"ל"). המקורות שבהם נעיין כוללים התייחסויות נדירות ומוגבלות יחסית לתיאורו של גן עדן כמרחב גמול בספרות חז"ל, והקריאה בהם מעוררת שאלות רעיוניות והיסטוריות מרתקות. המפגש הראשון יעמוד כרקע למפגשים העשירים שבהמשך הסדרה.

ד"ר אבישי בר-אשר חוקר ומלמד באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מוקדשים לפרקים שונים בתולדות ספרות הסוד היהודית. ספרו "מסעות הנפש: גן עדן במחשבה ובדמיון בספרות הקבלה בימי הביניים" ראה אור בהוצאת מאגנס.

להרשמה לאירוע ולפרטים נוספים

שתפו את פרטי האירוע