מבוא לספר הלכות פסוקות

נחמן דנציג

100.00 נחמן דנציג

הלכות פסוקות ("הלכות רב יהודאי גאון") הוא אחד משלושת עמודי ההוראה של ראשית ספרות ההלכה מתקופת הגאונים. שלא כאחיו, ה"שאילתות" ו"הלכות גדולות", חיבור זה לא זכה לפרסום בדפוסי איטליה של המאה הט"ז, אך קיומו נודע מתוך אזכורים רבים בספרות ההלכה של ימי הביניים; אז היה החיבור מונח תמיד על שולחנם של גדולי הפוסקים ומפרשי התלמוד. מלאחר תקופת ה"ראשונים" כמעט שנעלם החיבור, ומזמן היווסדו של המחקר המדעי בספרות ההלכה, התלבטו החוקרים בזיהויו. בשנת ת"ש (1940) פורסם החיבור לראשונה, על ידי הרב ס"ד ששון, מתוך כתב יד יחודי בעולם שהיה באוסף של אביו, ר' דוד ששון, והוא חסר בראשו ובסופו. במבואו הגדול מברר ד"ר נחמן דנציג את זמן חיבורו של הלכות פסוקות ואת זהות מחברו, וקובע שהספר נתחבר במאה הח' ביוזמת רב יהודאי גאון. במבוא נידונים יחסו של החיבור לספרות הקודמת לו (בבלי, ירושלמי, מדרשים ועוד), ולתרגומו העברי (המכונה "הלכות ראו"), מאפיינים ספרותיים והלכתיים שלו, בירורים במסורות גאונים וראשונים על תורת רב יהודאי וסקירת המשתמשים בו עד לשקיעתו במאה הי"ד. במבוא מובאים גם בירורים על שאר ספרי ה"הלכות" מתקופה זו. מן הגניזה הקאהירית העלה ד"ר דנציג כמאה וארבעים דפים של החיבור, וחלק מהם מתפרסמים כאן לראשונה כתשלום הלכות פסוקות, ובו משלים המחבר את החלקים החסרים בכ"י ששון.
פרופ' נחמן דנציג (נולד בשנת 1950) קנה את חינוכו הרבני והמדעי בישיבה-אוניברסיטה בניו יורק, שם הוסמך לרבנות בשנת תשל"ה על ידי הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל. כיום משמש פרופ' דנציג כפרופסור לתלמוד וספרות ההלכה בבית המדרש לרבנים באמריקה (JTS), שבניו יורק, ומלמד גם במוסדות אחרים. בין שאר עיסוקיו במחקר, ערך קטלוג של קטעי הגניזה שבספריית JTS.

כמות