מחווה למנחם

ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)

140.00 ש. גליק, א. כהן, א. פיאטלי (עריכה)

מחווה למנחם: אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר בעריכת שמואל גליק, אוולין מ' כהן, אנג'לו מ' פיאטלי בסיוע מיכאל ראובני, אמיל שרייבר, סיני תוראן

מכון שוקן למחקר היהדות-JTS, ירושלים תשע"ט (2019) חלק עברי 383 ע'; חלק אנגלי 374 ע', כריכה קשה,

ISBN 978-965-456-071-9

אסופת המאמרים "מחווה למנחם" – מנחה שלוחה בידידות ובהערצה לאיש האשכולות, פרופסור מנחם חיים שמלצר, במלאות לו פ"ה שנים. חיבוריו ומגוון מאמריו הרבים בחקר פיוטי ימי הביניים, תולדות הספר העברי והביבליוגרפיה היהודית שפורסמו בבמות אקדמיות שונות משקפים את רוחב דעתו ומקומו המכובד בין תלמידי חכמים, אוהבי הספר העברי ואנשי אקדמיה.

לחיבור זה חברו יחד עמיתיו ומוקיריו שביקשו לבטא ב-34 מאמרים מעט מתחומי העניין ומעולמו האקדמי הרחב של מנחם ח' שמלצר: תפילה ופיוט; מחקרי ספר; תלמוד, ספרות רבנית ותולדות עם ישראל

בחלק העברי של כרך זה השתתפו החוקרים הללו: שולמית אליצור, טובה בארי, משה בר-אשר, בנימין בר-תקוה, אברהם גרוסמן, ,אברהם הולץ, אפרים חזן ואיריס יעל בלום-כהנא, יוסף יהלום, מיכאל ראובני, מלאכי בית-אריה, יוסף הקר, שמעון יקירסון, סיני תוראן, שמואל גליק ומנחם כ"ץ, אברהם דוד, דב זלוטניק, ז"ל, שמא יהודה פרידמן, ישראל פרנצוס.

כמות