מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך א'

שמחה אסף, שמואל גליק

110.00 שמחה אסף, שמואל גליק

המהדורה החדשה של "מקורות לתולדות החינוך בישראל" מאת שמחה אסף, בעריכת שמואל גליק, בתוספת הערות והשלמות, כרך א', 758, XVIII עמ', בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו-יורק וירושלים תשס"ב (2002)

כמות