מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ו'

שמואל גליק

90.00 שמואל גליק

מקורות לתולדות החינוך בישראל, כרך ו': שאלות ותשובות מארצות אירופה מהמאה הט"ו ועד ראשית המאה הכ'.
396 עמ' כולל מפתחות, בית המדרש לרבנים באמריקה והמרכז להגות בחינוך היהודי ע"ש דב רפל,ליד מכללת ליפשיץ, ניו-יורק וירושלים תשס"ט (2009).

כמות