ספר הלכות הרי''ף

הלל היימן

60.00 הלל היימן

ספר הלכות הרי"ף לרבינו יצחק אלפסי על מסכת פסח ראשון (פסחים, פרקים א-ד, י)
על-פי דפוס קושטא רס"ט עם שנויי גרסאות מכתבי-יד ודפוסים ראשונים ועם מבוא ובאור רחב על-ידי הלל היימן.
500 עמ', בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים תש"ן (1990).

כמות