פרקים, כרך ב' (תשכ"ט-תשל''ד)

אליעזר שמשון רוזנטל

45.00 אליעזר שמשון רוזנטל

פרקים ב'
ספר השנה של מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה.
כרך שני, ערוך בידי אלעזר שמשון רוזנטל
383 עמ', עברית
ירושלים תשכ"ז-כ"ח
תוכן העניינים:
חיים שירמן: שמואל רומאנילי, המשורר והנודד.
יהושע בלאו: תחיית העברית ותחיית הערבית הספרותית (קווים מקבילים ומפרידים).
שלמה מורג: המסורת הטברנית של לשון המקרא – הומוגניות והטרוגניות.
חיים הלל בן ששון: ייחוד עם ישראל לדעת בני המאה הי"ב.
ראובן ירון: דין החובל בחבירו במשפטי המזרח הקדום.
ה' יעקב קצנשטיין: אלולי מלך צידונים.
יצחק אריה זליגמן: ממציאות היסטורית לתפיסה היסטוריוסופית במקרא.
שמואל א' לובנשטם: פילון מגבל.
אריה מונק: תשובה חדשה לרמב"ם ז"ל.
אליעזר שמשון רוזנטל: הכתובת מגבעת המבתר.
שאול ליברמן: לכתובת של גבעת המבתר.
א"ש רוזנטל: עוללות של 'פרקים' א.

כמות