קונטרס התשובות החדש, כרך ד'

שמואל גליק

225.00 שמואל גליק

כרך זה, הכרך הרביעי והאחרון של "קונטרס התשובות החדש", כולל את מפתח העניינים ומבחר ביבליוגרפי בחקר ספרות התשובות. החלק הראשון – מפתח העניינים לג' הכרכים הקודמים של ה"קונטרס" – כולל למעלה מ-12,000 ערכים (נושאים ותת-נושאים) המתמקדים בהיבטים הלכתיים-היסטוריים וביוגרפיים בתוך 4,560 הספרים שתיאוריהם מובאים בג' הכרכים הקודמים. מאליו מובן כי אין זה אלא המעט המעיד על המרובה שבספרות השו"ת. החלק השני – ביבליוגרפיה בחקר ספרות התשובות – כולל רשימה ביבליוגרפית ממוינת של מאמרים, מחקרים, ומונוגרפיות בעברית ובלועזית, שנכתבו משנת תקפ"ג (1823) ועד לשנת תש"ע (2010) על ספרות התשובות ועל משיבים. הרשימה כוללת למעלה מ-2430 פריטים, המסודרות בקטגוריות ותת-קטגוריות המאפיינות את תחומי המחקר השונים בספרות השו"ת.

כמות