קונטרס התשובות החדש (כרכים א'-ד')

שמואל גליק

800.00 שמואל גליק

אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת תש"ס:
אנציקלופדיה הכוללת תיאור של למעלה מ-4,600 ספרי שו"ת (וספרים אחרים הכוללים בתוכם תשובות). כולל תיאורים ביוגרפיים של מחבריהם, רשימת המהדורות ותיאור הספר, תוכנו, מבנהו ואופיו, מאת פרופ' שמואל גליק. כרך א': אותיות א-ל; כרך ב': אותיות מ-ק; כרך ג': אותיות ר-ת; כרך ד': מפתחות וביבליוגרפיה, לחקר ספרות התשובות.

כמות