תוספת ראשונים

שאול ליברמן

200.00 שאול ליברמן

2 כרכים

 

פירוש מיוסד על כתבי התוספתא וספרי ראשונים ומדרשים בכתבי יד ודפוסים ישנים.

כמות