Responsa in a Moment II

David Golinkin

50.00 David Golinkin

358 עמ', ירושלים 2011

ספר זה הוא אוסף של 33 תשובות באנגלית שפורסמו על ידי הרב דוד גולינקין בטורו החודשי Responsa in a Moment. בכרך זה הוא דן בנושאים הקשורים לסידור, לחגים, לצדקה, לגיור, לאתיקה רפואית ולמדינת ישראל.

כמות