The High Holy Days

Hayyim Herman Kieval

80.00 Hayyim Herman Kieval

The High Holy Days: A Commentary on the Prayerbook of Rosh Hashanah and Yom Kippur / Hayyim Herman Kieval,

 359 + XII עמ', מכון שכטר למדעי היהדות, מהדורה שניה מורחבת, ירושלים 2004 (אנגלית)

ספרו הקלאסי של הרב חיים קיבל על הימים הנוראים, יוצא לאור בפעם הראשונה בשלמותו (החלק השני לא יצא לאור עד עכשיו). זהו הפירוש הראשון בשפה האנגלית למחזור של ראש השנה ויום הכיפורים. הוא מיועד לבעלי בתים ותלמידי חכמים כאחד. הוא מפרש את כל התפילות החשובות של הימים הנוראים מבחינה ליטורגית, הסטורית ופילוסופית. ההערות מפנות למגוון רחב של ספרות מחקר.

כמות